Thời khóa biểu

Website GD-Yên Bái-GV

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điểm tin Giáo dục

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chuẩn quốc gia

  TU TUONG HO CHI MINH - VAN...

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Nguyên Thị Thu Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:52' 18-08-2012
  Dung lượng: 62.2 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  GIÁO DỤC
  TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HS THCS QUA MÔN NGỮ VĂN

  Yên Bái, ngày 24 tháng 6 năm 2011
  MỤC TIÊU KHÓA TẬP HUẤN
  - Hiểu được những vấn đề cơ bản, cần thiết về tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho HS phổ thông.
  - Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho HS qua môn Ngữ văn.
  - Có kĩ năng soạn bài và kĩ năng dạy bài giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn học.
  - Nghiêm túc trong quá trình giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho HSTHCS ở môn NV.
  NỘI DUNG TẬP HUẤN
  - Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháp tập huấn
  - Nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh và nội dung giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh
  - Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho HS qua môn Ngữ văn
  - Thực hành soạn bài và giảng thử
  PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN
  - Lớp tập huấn sẽ được tiến hành theo phương pháp cùng tham gia: HV sẽ được tạo cơ hội tham gia tích cực vào các hoạt động tập huấn, cùng chia sẻ những suy nghĩ, ý kiến, kinh nghiệm về giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh của bản thân,… cùng ví trao đổi, thảo luận với BCV và các học viên khác trong lớp để đạt được mục tiêu tập huấn.
  - Một số phương pháp/KT tập huấn cụ thể: động não, nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm/lớp, thuyết trình, thực hành, trò chơi, ….
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
  VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  PHẦN MỘT:
  Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng khẳng định:

  “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một kho tàng đầy của báu, là di sản chứa đựng bao giá trị, giá trị đó, nói cho cùng, là giá trị văn hoá mà chúng ta khai thác chưa được bao nhiêu”
  (Phạm Văn Đồng: Văn hóa và đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, H.1994, tr 126)
  NHẬN THỨC VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
  I. NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
  1. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam
  - Phẩm chất đạo đức truyền thống của dân tộc ta được thể hiện trên ba mặt: quan hệ với thiên nhiên, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và cuộc sống cộng đồng Việt Nam.
  - Nhiều truyền thống đạo đức: cần cù trong lao động, tình nghĩa thuỷ chung với đồng bào, yêu nước nồng nàn, dũng cảm chiến đấu, anh dũng bất khuất trước quân thù...
  + Chân lý bình thường: "đói cho sạch, rách cho thơm"...
  + Coi trọng đạo lý làm người: "có nghĩa có nhân", "chị ngã em nâng", "một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ", "nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì thương nhau cùng”;
  + Đề cao sức mạnh đoàn kết "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao";
  + Đề cao tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường bất khuất trước quân thù, "thà chết vinh còn hơn sống nhục",
  + Những đền miếu được xây dựng để nhân dân thờ cúng, suy tôn các anh hùng dân tộc.
  Chủ tịch Hồ Chí Minh:
  - Sớm tiếp thu được những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc. yêu nước, tinh thần dân tộc, sự cố kết cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, vị tha, tình đoàn kết.
  - Trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước những truyền thống này ngày càng phát triển và được củng cố vững chắc trong Bác
  2. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát triển những tư tưởng đạo đức tốt đẹp truyền thống của nhân loại, cả phương Đông và phương Tây.
  Sinh thời Người đã từng nói:
  “Khổng Tử, Jêsu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng đã có những điểm chung đó sao? Họ đều mưu cầu hạnh phúc cho mọi người, nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin rằng họ nhất định chung sống với nhau rất hoàn mĩ như những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy”.
  Cụ thể:
  - Quan điểm Nho giáo “nhân tri sơ tính bản thiện”, “ tính tương cận, tập tương viễn”, “Học nhi thời tập chi” “ kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” “ Dân tri sở dục Thiên tất tòng chi”.
  -> Nhận thức của Hồ Chí Minh: “Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn, Phần nhiều do giáo dục mà nên”.
  - Giê-su: những lời răn dạy của Giê-su là sự hối cải, tình yêu vô điều kiện, tha thứ tội lỗi và khoan dung và về Thiên đường.
  Chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Dật Tiên: ba nguyên lý:
  - Dân tộc: giành lại chủ quyền quốc gia để xây dựng đất nước độc lập. Tôn Trung Sơn nhận thấy tinh thần nhân dân Trung Hoa quá suy đồi chỉ biết bám vào gia tộc và tông tộc cho nên tái xây dựng sức mạnh dân tộc.
  - Dân quyền: nhân dân phải có bốn (4) `chánh quyền` căn bản: bầu cử, đề nghị dự luật, biểu quyết bãi nhiệm chính quyền hay công chức, và phúc phủ quyết luật pháp.
  - Dân sinh: chính quyền phải chăm lo đến đời sống của nhân dân bởi vì quốc gia không thể hùng cường nếu dân tộc không được ấm no.
  Chính sách `bình quân địa quyền` (canh giả hữu kỳ điền hay người cày có ruộng).
  3. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết hợp giữa đạo đức truyền thống với tư tưởng đạo đức cộng sản
  - Tiếp thu những tư tưởng đạo đức cộng sản do C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin và những nhà cách mạng nêu ra.
  - Lênin là người “đã nêu cho chúng ta một tấm gương sáng về sự giản dị vĩ đại và sự khiêm tốn cao độ”. “là đạo đức vĩ đại và cao đẹp của người thầy, đã ảnh hưởng lớn lao tới của các dân tộc châu Á và đã khiến cho trái tim của họ hướng về Người không gì ngăn cản nổi”
  II. CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH TT ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
  1.Giai đoạn thứ nhất: từ thuở niên thiếu đến năm 1911.
  - Do ảnh hưởng sự giáo dục của gia đình, đặc biệt là bố mẹ, thầy giáo và tác động của điều kiện xã hội ở quê hương
  - Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành đã biểu hiện những phẩm chất đạo đức của một người con ngoan, trò giỏi.
  - Lớn lên, tác động của xã hội làm phát triển mạnh mẽ hơn ở Nguyễn Tất Thành lòng yêu nước, nghĩa đồng bào
  2. Giai đoạn thứ hai (1911 – 1941): đi tìm đường cứu nước, trở thành người cộng sản và rồi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
  - Ở nước ngoài Nguyễn Aí Quốc có ý chí quyết tâm đấu tranh chống ách áp bức bóc lột, yêu thương nhân loại, tinh thần đoàn kết quốc tế.
  - Người tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có những nguyên tắc đạo đức cách mạng của giai cấp vô sản, những tinh hoa đạo đức của nhân loại, kể cả tư tưởng đạo đức tiến bộ của phương Tây nói chung, của giai cấp tư sản nói riêng.
  - Nguyễn ái Quốc đã xây dựng đạo đức cách mạng Việt Nam. Đạo đức cách mạng này đã tôi luyện nhân dân, các chiến sĩ cách mạng trong cuộc đấu tranh bất khuất chống kẻ thù, trong cảnh lao tù tàn khốc
  3. Giai đoạn thứ ba (1941 – 1969): trực tiếp về những lãnh đạo cách mạng Việt Nam
  Biểu hiện tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của HCM
  - “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”.
  - Đồng thời, Người còn phát triển và hoàn chỉnh hệ thống tư tưởng vớ những quan điểm về Cần, kiệm, liêm, chính, chi công vô tư, về trung với nước, hiếu với dân.
  III. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN CỦA NGƯỜI CÁCH MẠNG
  1. Trung với nước, hiếu với dân
  - Trong chế độ phong kiến: "vua là nước, nước là vua". Hiếu chỉ thu hẹp trong phạm vi gia đình.
  - Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa và vượt qua những hạn chế của truyền thống đó. Trung với nước là:
  + Trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước;
  + Trung thành với quyền lợi và lợi ích của nhân dân;
  + Trung thành với dân tộc, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân;
  + Lời dạy đó của Người với bộ đội: “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
  2. Yêu thương con người, sống có nghĩa tình
  - "Làm cho nước được độc lập, dân được tự do, mọi người ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành"
  - Tình yêu thương con người được thể hiện trong mối quan hệ bạn bè, đồng chí, với tất cả mọi người trong quan hệ hàng ngày.
  - Tình yêu thương con người, theo Hồ Chí Minh, còn được thể hiện đối với những người có sai lầm, khuyết điểm, nhưng đã nhận rõ khuyết điểm, sai lầm và cố gắng sửa chữa;
  3. Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư
  - Cần tức là lao động cần cù, siêng năng; “lao động là nghĩa vụ thiêng liêng”.
  - Kiệm: là tiết kiệm sức lao động, thì giờ, tiền của của dân, nước, của bản thân; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ...
  - Liêm: là “luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân”
  - Chính: “nghĩa là không tà, thẳng thắn, đúng đắn”.
  - Cần, kiệm, liêm, chính, có quan hệ mật thiết với nhau. Cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức của con người: "Thiếu một đức, thì không thành người".
  - Chí công, vô tư: là “đem lòng chí công, vô tư mà đối với người, với việc”. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”; “phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ ”(tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc).
  Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.

  - Nhân là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào.
  - Nghĩa là ngay thẳng, không có tư tâm, lúc Đảng giao việc thì bất kỳ to nhỏ, đều làm hết sức cẩn thận, thấy việc thì phải làm, thấy việc thì phải nói.
  - Trí là đầu óc sáng suốt, biết xem người, biết xét việc.
  - Dũng là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm phải có gan sửa chữa, cực khổ khó khăn phải cố gắng chịu đựng…
  - Liêm là “luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân”
  “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”.
  4. Tinh thần quốc tế trong sáng
  - Sự đoàn kết quốc tế vô sản, Hồ Chí Minh “Bốn phương vô sản đều là anh em”.
  - Đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động các nước, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống lại sự áp đặt, cầm quyền của thực dân, đế quốc.
  - Đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình, công lý và tiến bộ xã hội.
  IV. THỰC TRẠNG HIỂU BIẾT TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CỦA HSPT
  - 95% học sinh từ TH đến THPT đều có những hiểu biết cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh qua học tập các môn học KHXH, sinh hoạt Đoàn, Đội, tiếp nhận những thông tin đại chúng tiến hành các hoạt động công ích xã hội.
  - Ở mức độ nhất định, các em nhận thức được vai trò, công lao to lớn của Bác đối với dân tộc, nhân loại, đối với gia đình và bản thân mỗi em.
  - Khoảng 40% học sinh trung học phổ thông hiểu biết cuộc đời, hoạt động, TTHCM chưa sâu sắc, có một số nhầm lẫn, sai lầm về sự kiện.
  - Một phần nhỏ không nhiệt tình trong việc tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh, mà chỉ học thuộc để trả bài.
  =>Hiệu quả chưa cao vì:
  + Số ít học sinh chưa thực sự chú tâm tìm hiểu trao đổi, tham gia cuộc thi tìm hiểu TTHCM để có thành tích và mang tính hình thức.
  + Sách báo đến các vùng sâu, vùng xa khó khăn hơn là sóng truyền hình và phát thanh;
  + Học sinh e ngại nhất là những quyển sách viết về lý luận cao xa, dài dòng, họ thích những lời diễn đạt đơn giản, sâu sắc, ngấm dần mà thấm thía.
  NHẬN XÉT
  - Sự hiểu biết về Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người ở phổ thông còn đơn giản, nặng về cảm tính, nên tác động của TTHCM đến suy nghĩ, hành động của các em chưa mạnh mẽ, chưa có hiệu quả cao.
  - Về mặt lý tưởng, tình cảm cách mạng, các em khẳng định và trong thực tế đã “sống, học tập, lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nhưng chưa hiểu gì nhiều về tư tưởng của Bác.
  PHẦN THỨ HAI
  MÔN NGỮ VĂN VỚI VIỆC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG
  CÁC NỘI DUNG TẬP HUẤN
  - Khả năng GD tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn
  - Yêu cầu nguyên tắc của việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn
  - Nội dung và địa chỉ GD tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn.
  - Một số bài soạn mẫu và thực hành soạn 1 bài học Ngữ văn có giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh.
  KHẢ NĂNG GIÁO DỤC TTĐĐ HỒ CHÍ MINH TRONG MÔN NGỮ VĂN
  - Ngữ văn là môn học có khả năng cao trong GD tư tưởng Hồ Chí Minh:
  Mục tiêu môn học chứa đựng nội dung GD nhân cách con người
  Nội dung môn học có nhiều địa chỉ có thể GD tư tưởng Hồ Chí Minh (các bài học viết về Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh; các tác phẩm của chính Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh; Những tác phẩm có nội dung gần gũi với tư tưởng Hồ Chí Minh...).
  YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC TTĐĐHCM TRONG MÔN NGỮ VĂN
  - Bám sát mục tiêu GD tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng không thể lấy việc dạy học nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh hay kể chuyện Hồ Chí Minh thay thế cho nội dung bài học Ngữ văn.
  - Đưa nội dung giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh vào giờ học Ngữ văn tùy theo nội dung từng bài học trên nguyên tắc đảm bảo mạch KT-KN của giờ dạy NV (con đường giáo dục thông qua nội dung).
  - Dựa trên cơ sở đổi mới PPDH để GD tư tưởng Hồ Chí Minh (con đường giáo dục thông qua đổi mới PPDH: HS tự nguyện, hứng thú, tự giác học tập; Nâng cao sự tự giáo dục, tự rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)
  - Tạo môi trường giáo dục có kết hợp giáo dục của nhà trường với giáo dục gia đình và xã hội, đề cao việc nêu gương giáo dục theo con đường “ Mưa dầm thấm lâu” nhẹ nhàng, tự nhiên, không gượng ép
  - Có sự hỗ trợ của các phương tiện nghe nhìn
  .
  PHẦN THỨ BA:
  NỘI DUNG GD TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG MÔN NGỮ VĂN
  1. Căn cứ nội dung chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng và các bài học trong sách giáo khoa THCS.
  2. Tổng hợp theo bảng với các cột: lớp, tên bài, chủ đề giáo dục, mức độ giáo dục, gợi ý về nội dung, phương pháp giáo dục.
  GIẢI THÍCH VỀ CÁC MỨC ĐỘ TÍCH HỢP
  Liên hệ : chỉ khai thác nội dung bài học và liên hệ với kiến thức về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.(Mức độ hạn chế nhất)
  Bộ phận : chỉ một phần của bài học, hoạt động thực hiện nội dung giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. ( Mức độ trung bình).
  - Toàn phần : cả một bài có nội dung trùng khớp với nội dung về giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (Mức độ cao nhất)
  MẪU THỐNG KÊ
  Lớp : 6 ( 7/8/9)
  Lớp 6
  1. Con Rồng cháu Tiên

  2. Thánh Gióng.

  3. Đêm nay Bác không ngủ.

  4. Lòng yêu nước
  Lớp 7
  1.Sông núi nước Nam.
  2.Cảnh khuya.
  3.Rằm tháng giêng.
  4.Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
  5.Sự giàu đẹp của tiếng Việt.
  6.Đức tính giản dị của Bác Hồ.
  7.Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu.
  Lớp 8
  1. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác.
  2. Đập đá ở Côn Lôn.
  3. Hai chữ nước nhà.
  4. Tức cảnh Pác Bó.
  5. Ngắm trăng.
  6. Đi đường.
  7. Hịch tướng sỹ.
  8. Nước Đại Việt ta.
  9. Thuế máu.
  Lớp 9
  1. Phong cách Hồ Chí Minh.

  2. Đấu tranh cho một thế giới hòa bình.

  3. Tiếng nói của văn nghệ.

  4. Viếng lăng Bác.


  THỰC HÀNH SOẠN BÀI

  Tìm hiểu bài soạn giảng bài soạn Ngữ văn có GD tư tưởng Hồ Chí Minh

  Làm việc theo nhóm : Mỗi nhóm nghiên cứu một bài soạn minh họa.
  - Nhận xét về những điểm giống và khác nhau giữa bài soạn có GD tư tưởng Hồ Chí Minh với bài soạn truyền thống.
  - Mỗi nhóm thực hành soạn 1 bài có GD tư tưởng Hồ Chí Minh
  - Nhóm cử đại diện thực hành giảng tại lớp, các HV khác nghe và nhận xét:
  Cách thiết kế và cách dạy có thể hiện rõ GD tư tưởng Hồ Chí Minh trong giờ học Ngữ văn
  Những điểm cần thay đổi để nâng cao việc GD tư tưởng Hồ Chí Minh qua giờ học
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓