Thời khóa biểu

Website GD-Yên Bái-GV

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điểm tin Giáo dục

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chuẩn quốc gia

  Giỏi trường đảm nhà 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Thăng (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:25' 26-03-2013
  Dung lượng: 99.0 KB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người
  LĐLĐ THÀNH PHỐ YÊN BÁI
  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

  Số: 116/HD-CĐGD
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Yên Bái, ngày 23 tháng 11 năm 2010
  
  
  HƯỚNG DẪN
  Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”
  trong nữ nhà giáo và lao động giai đoạn 2010 - 2015


  Căn cứ vào hướng dẫn số 21/HD-CĐN ngày 29/10/2010 của Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ nhà giáo và lao động giai đoạn 2010- 2015.
  Để góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của nữ nhà giáo và lao động ngành Giáo dục và Đào tạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
  Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục thành phố Yên Bái hướng dẫn các công đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ nhà giáo và lao động giai đoạn 2010- 2015 với nội dung cụ thể như sau:
  I. MỤC TIÊU CỦA PHONG TRÀO:
  1. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ nhà giáo và lao động, phát huy những mặt mạnh trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, khắc phục những mặt tồn tại. Quán triệt Nghị quyết số 11/2007/NQ-TW của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện Luật bình đẳng giới; tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phấn đấu đạt chuẩn mực người phụ nữ ngành Giáo dục.
  2. Động viên nữ nhà giáo và lao động phát huy tài năng, trí tuệ, lao động giỏi, lao động sáng tạo, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành, thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010- 2020, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  3. Xây dựng người phụ nữ ngành giáo dục theo chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam với 5 tiêu chí:
  - Yêu nước, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nhà giáo;
  - Có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động, sáng tạo và hoàn thành tốt công tác được giao;
  - Có sức khỏe;
  - Có lối sống văn hóa và tấm lòng nhân hậu, vị tha;
  - Quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng.
  4. Vận động nữ nhà giáo và lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn; xây dựng tập thể, xây dựng đơn vị đoàn kết, phát triển vững mạnh; xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững”.
  II. NỘI DUNG PHONG TRÀO:
  1. “Giỏi việc trường”:
  a. Công tác chuyên môn:
  - Thực hiện có nền nếp, kỷ cương các quy chế, quy định trong công tác giảng dạy và phục vụ; thi đua giảng dạy và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.
  - Tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục và hội nhập; tích cực cải tiến nội dung, phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác, giảng dạy, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục- đào tạo, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký.
  - Quan tâm và tạo môi trường thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành những nữ thanh niên có tri thức, giàu nghị lực, sẵn sàng phục vụ đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  - Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Ngành mang tính xã hội rộng lớn.
  b. Công tác bồi dưỡng:
  - Có ý thức thường xuyên tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu đạt chuẩn ngành nghề và trên chuẩn.
  - Phấn đấu đạt chuẩn mực người phụ nữ ngành Giáo dục.
  c. Công tác xây dựng đơn vị:
  -
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓