Thời khóa biểu

Website GD-Yên Bái-GV

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điểm tin Giáo dục

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chuẩn quốc gia

  Tờ trình nâng chuyển ngạch

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trường Giang (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:39' 01-06-2012
  Dung lượng: 4.5 KB
  Số lượt tải: 903
  Số lượt thích: 0 người
  UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS GIỚI PHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: /TTr-THCSGP Giới Phiên, ngày27tháng 08 năm 2011

  TỜ TRÌNH
  Về việc nâng, chuyển ngạch viên chức  Kính gửi: - UBND thành phố Yên Bái;
  - Phòng Nội vụ thành phố Yên Bái.

  Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
  Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;
  Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng xét nâng, chuyển ngạch viên chức trường THCS Giới Phiên thành phố Yên Bái,
  Trường THCS Giới Phiên đề nghị UBND thành phố, phòng Nội vụ xem xét nâng, chuyển ngạch cho 01 viên chức, cụ thể:
  - Ông Phạm Khánh Tùng, chức vụ giáo viên, trình độ Đại học,
  Ngạch viên chức hiện tại: Giáo viên Trung học cơ sở;
  Mã ngạch: 15a.202 - Bậc: 2 - Hệ số: 2,41.
  Đề nghị nâng lên ngạch: Giáo viên Trung học cơ sở chính;
  Mã ngạch: 15a.201 - Bậc: 2; - Hệ số: 2,67.
  (Có hồ sơ kèm theo).
  Trường THCS Giới Phiên trân trọng đề nghị./.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - Như kính gửi;
  - Lưu: VT.
  Nguyễn Trường Giang
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓